Map sedan 48EC

– Là thuốc diệt côn trùng gốc lân hữu cơ, thuộc nhóm có tác dụng tiếp xúc.

– Dùng để diệt trừ mối gây hại trong các công trình xây dựng như nhà cửa, văn phòng, thư việc, kho tàng, đền chùa, vườn cây,… với công thức mới hiệu quả cao hơn, mùi thơm dễ chịu.

– Map sedan 48EC còn dùng để trừ mối trên vườn cây.

Cách sử dụng

+ Mọt gỗ: Pha 42ml/lít nước hoặc dầu diezel. Phun hoặc quét đều lên toàn bộ bề mặt gỗ cần được bảo vệ.

+ Xử lý mặt nền công trình xây dựng: Dùng 5 lít dung dịch thuốc cho mỗi m2 mặt nền trước khi đổ bê tong.

+ Xử lý hào chống mối: Dùng 15 lít dung dịch thuốc cho mỗi m2 hào chống mối

+ Mặt đất dưới sàn: Xử lý 5 lít dung dịch/m2 mặt đất nơi sẽ đúc sàn. Phải đảm bảo thuốc bao phủ tốt chỗ dây cáp và đường ống đi vào tòa nhà.

+ Sàn treo: Diện tích của khoản trườn và tường bao: xử lý 5 lít dung dịch/m2, đảm bảo thuốc bao phủ tốt chỗ dây cáp và đường ống đi vào tòa nhà

+ Cột và xà: Mặt đáy của nền cột và xà: xử lý 5 lít dung dịch/m2 sau khi nén và trước khi đổ bê tông

+ Mặt đất có lát nền: Xử lý 5 lít dung dịch/m2 mặt đất có lát, hàng hiên, bậc thềm … nối với tòa nhà

Map sedan 48EC