Thuốc diệt chuột Racumin Paste

Sản phẩm của Bayer CropScience AG

Xuất xứ: Kollant S.R.L. Vigonovo (VE) – Ý

Thành phần:

Coumatetralyl……………………………0,0375% w/w

Phụ gia: ………………………………….99,9625% w/w

Khối lượng tịnh: 100gr

10 gr x 10 gói

Thuốc diệt chuột Racumin Paste