Thuốc diệt mọt Cislin 2.5EC

Gỗ xẻ: nếu chỉ cần bảo vệ ngắn hạn trong vài tuần, ví dụ cho khoảng thời gian từ lúc cưa xẻ gỗ đến lúc chuyển đến nơi chế biến, hãy nhúng vào dung dịch 0,2% Cislin. Để bảo vệ trung và dài hạn, hãy nhúng hoặc phun với dung dịch 0,5% Cislin pha với nước hoặc dầu nhẹ. Phương pháp tối ưu để xử lý gỗ đã cưa xẻ là nhúng tẩm. Nếu phun hãy phun cho ướt đẫm, đặc biệt là xử lý bề mặt cưa cắt. Cislin tương hợp với hầu hết các loại thuốc trừ mốc bề mặt và mốc xanh.

Thuốc diệt mọt Cislin 2.5EC

(*) Thành phần:

– Deltamethrin 2.5% w/v

– Dạng nước nhũ dầu

(*) Công dụng:

– Cislin 2.5 EC là Deltamethrin dạng nhũ dầu, thuộc nhóm thuốc Pyrethroid có tiềm năng tồn lưu diệt côn trùng rất cao.

– Thuốc diệt côn trùng Cislin có thể dùng để bảo vệ gỗ mới xẻ, gỗ thành phẩm, mây tre và các sản phẩm gỗ chế biến bằng cách nhúng vào thuốc, tẩm hút chân không hoặc xử lý bề mặt.

– Cislin tương hợp với hầu hết các loại thuốc trừ mốc bề mặt và mốc xanh (như Farmay Plus).

Từ lúc gỗ được đốn xuống và suốt thời gian gỗ được sử dụng, gỗ có thể trở thành mục tiêu của nhiều loại côn trùng đặc biệt là mối, mọt,… Cislin được sản xuất để bảo vệ gỗ phòng chống dài hạn các loại sâu, mọt tấn công, có tính tồn lưu ổn định.

(*) Hướng dẫn sử dụng:

– Sử dụng dung dịch 0,5% Cislin (1 lít Cislin 2,5EC pha với 200 lít nước).

– Để xử lý bề mặt bằng cách phun hay phết, hãy dùng 100ml sản phẩm đã pha loãng đều cho mỗi mét vuông.

– Nếu nhúng tẩm gỗ, cần một lượng thuốc tương đương 100ml dung dịch thuốc cho mỗi mét vuông.

– Để thay thế, có thể áp dụng cách bơm – tiêm với áp suất cao bằng các dụng cụ chuyên dùng theo nồng độ phù hợp với thực tế địa phương, sức thấm hút của gỗ và đầu vòi sử dụng.

(*) Tùy từng trường hợp ta có hướng xử lý như sau:

+ Gỗ mới đốn: pha Cislin với nước, dầu hỏa hoặc dầu nhẹ thành hỗn hợp 1% xử lý toàn bộ bề mặt tiếp xúc gỗ càng sớm càng tốt sau khi đốn hoặc sau khi bóc vỏ bằng bình phun áp lực đeo vai. Nên phun ướt đẫm, tức khoảng 0,3 lít/m2 bề mặt tiếp xúc gỗ

+ Gỗ xẻ: nếu chỉ cần bảo vệ ngắn hạn trong vài tuần, ví dụ cho khoảng thời gian từ lúc cưa xẻ gỗ đến lúc chuyển đến nơi chế biến, hãy nhúng vào dung dịch 0,2% Cislin. Để bảo vệ trung và dài hạn, hãy nhúng hoặc phun với dung dịch 0,5% Cislin pha với nước hoặc dầu nhẹ. Phương pháp tối ưu để xử lý gỗ đã cưa xẻ là nhúng tẩm. Nếu phun hãy phun cho ướt đẫm, đặc biệt là xử lý bề mặt cưa cắt. Cislin tương hợp với hầu hết các loại thuốc trừ mốc bề mặt và mốc xanh.

+ Trường hợp bơm, tiêm thuốc thì cần 10-20 ml dung dịch cho mỗi lỗ cách nhau 30cm. Để trị tất cả các loại côn trùng hãy phun hay phết 200ml dung dịch 0,5% Cislin cho mỗi m2 . Để thay thế có thể áp dụng cách bơm tiêm với áp suất cao bằng các dụng cụ chuyên dùng theo nồng độ phù hợp với thực tế địa phương, sức thấm hút của gỗ và đầu vòi sử dụng.