Xử lý chất thải nguy hại

– Công nghiệp hoá chất, dệt nhuộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm.
– Công nghiệp dầu khí, cao su, luyện kim
– Chất thải có tính độc hại từ hệ thống xử lý nước thải, khí thải…
– Phế phẩm, sản phẩm loại có tính độc hại từ các ngành công nghiệp

Xử lý chất thải nguy hại